กรณีต้องการติดต่อทางไลน์กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

สินค้าแนะนำ

Mobile Robot Platform

Mobile Robot Platform

17,800.00 THB

Technical documents as following:Assembly Video for SM5 >>  https://www.youtube.com/watch?v=sQg7DUGPd2Y&t=179s Read more

  • Part No : ELE-1519010154
  • Manufacture No: SM5-US
  • Ratings: (0 Comment )

สินค้ามาใหม่

สินค้ามาใหม่
True RMS Professional Digital Multimeter
สินค้ามาใหม่
LED Display Home Water Shower Thermometer Flow Self-Generating Electricity
สินค้ามาใหม่
12" eTape Liquid Level Sensor Assembly
สินค้ามาใหม่
2SK1095 Silicon N-Channel MOS FET
สินค้ามาใหม่
4-20mA Resistance to Current Module
สินค้ามาใหม่
Black Plastic Nylon M3 Hex Column Standoff Spacer Phillips Screw
สินค้ามาใหม่
Long Range IR Distance Sensor Kit - Sharp GP2Y0A02YK0F
สินค้ามาใหม่
IR Distance Sensor Kit - Sharp GP2Y0A41SK0F

สินค้าแนะนำ

InStock พร้อมส่ง
Si4735 FM/AM Radio Receiver Breakout
InStock พร้อมส่ง
USB Cable A to B - 6 Foot
InStock พร้อมส่ง
Break Away Female Headers - Swiss Machine Pin
InStock พร้อมส่ง
Electrolytic Decoupling Capacitors - 10uF/25V
InStock พร้อมส่ง
HDJD-S822 Color Sensor Breakout
InStock พร้อมส่ง
Ball Caster Plastic - 3/8"
InStock พร้อมส่ง
Triple Axis Accelerometer - ADXL335
InStock พร้อมส่ง
Breakout Board for PCF8575C I2C Expander
InStock พร้อมส่ง
DigiXTend Modem Breakout
InStock พร้อมส่ง
9 Degrees of Freedom - MPU-9150 Breakout
InStock พร้อมส่ง
Screw Terminals 5mm Pitch (2-Pin)
InStock พร้อมส่ง
Weather Shield

สินค้าแนะนำ

Mobile Robot Platform

Mobile Robot Platform

17,800.00 THB

Technical documents as following:Assembly Video for SM5 >>  https://www.youtube.com/watch?v=sQg7DUGPd2Y&t=179s Read more

  • Part No : ELE-1519010154
  • Manufacture No: SM5-US
  • Ratings: (0 Comment )