กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

  สำหรับสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • หากท่านพบว่าสินค้ามีปัญหาจากการผลิต เช่น ไอซีขาหัก ขางอ สามารถแจ้งขอเปลี่ยนเคลมได้ มีระยะเวลารับประกันสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าส่งถึงโดยตรวจได้จาก EMS โดยต้องบรรจุสินค้าลงในหีบห่อลักษณะเดิม และ กรุณาจัดส่งกลับมาที่บริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานใบรับประกันสินค้า (ไม่มีรับประกันการซ่อม) หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกใช้ในการบัดกรีแล้ว ถือว่าหมดการรับประกันทันที
  สำหรับโมดูล แบร์บอร์ดสำเร็จรูป (Bare Board)
 • หากพบว่าสินค้ามีปัญหาจากการผลิต เช่นเสียบ บอร์ดแล้วไม่ติด ได้ทดลองแล้วเกิดปัญหา ใดๆ ท่านสามารถขอเปลี่ยนเคลมสินค้าได้ภายใน 7วัน นับจากวันที่สินค้าส่งถึงโดยตรวจได้จาก EMS โดยกรุณาบรรจุสินค้าส่งกลับมาที่บริษัทฯ ลงในหีบห่อตามเดิม หาก ถูกใช้ในการบัดกรีแล้ว ถือว่าหมดการรับประกันทันที ซึ่งทางเราจะติดต่อกับผู้ผลิตให้ บริษัทฯ จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านสามารถเขียนบันทึกวิธีการทดลอง วงจรที่ใช้ รูปถ่ายต่างๆ โดยละเอียด แนบมาด้วย เพราะจะเป็นประโยขน์กับการค้นหาสาเหตุได้อย่างยิ่ง

เงื่อนไขการยกเว้นการรับประกันสินค้า

 • 1. การเสียหายที่เกิดจาก การใช้งานที่ผิดวิธี การต่อวงจรผิดพลาด การจ่ายกระแสไฟเกิน ความประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ การหลุดหรือขาดของสายนำสัญญาณอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดลักษณะ
 • 2. การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ , สงคราม , จราจล
 • 3. การเสียหายที่เกิดจากแมลงและสัตว์
 • 4. การเสียหาย การแตกหัก ของชิ้นส่วนทางกล พลาสติก กล่อง แผ่นรองแผงวงจร
 • 5. การบัดกรี

การส่งสินค้าเคลมการรับประกัน

 • ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งระบุอาการที่ได้รับความเสียหาย มายังที่อยู่ต่อไปนี้
 • บริษัท วาร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • เลขที่ 99/32 หมู่ที่ 13 ซอยบางนา-ตราด 45 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540