กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

USB AVR Programmer v2

560.00 THB

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Facebook Share << คลิ๊ก Share
Part No. : ELE-WA130709854
Manufacture No. : 3170
จำนวนในสต็อก : 2
ต้องการสั่งซื้อจำนวน
OR
ชำระเงิน PayPal แบบใหม่
ช่วยให้คุณซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายยิ่งกว่าเดิม
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดสินค้า: USB AVR Programmer v2

This in-system programmer can be used to program AVR microcontrollers and AVR-based controller boards, such as our Orangutan robot controllers and the 3pi robot. The programmer emulates an STK500 on a virtual serial port, making it compatible with standard AVR programming software, and it supports devices running at either 3.3 V or 5 V. The programmer also features a TTL-level serial port, enabling general-purpose serial communication for debugging or programming microcontrollers with a serial bootloader. An ISP cable and a 1×6 double-sided male header are included with the fully-assembled programmer.


Overview
The Pololu USB AVR Programmer v2 is a compact, low-cost in-system programmer (ISP) for Atmel’s AVR microcontrollers. The programmer provides an interface for transferring a compiled AVR program from your computer to the target AVR’s non-volatile memory, allowing it to run the program. It is a good solution for programming AVR-based controllers like our Orangutan robot controllers, and it can also be used to update, replace, or remove the bootloader on Arduino boards and our Arduino-compatible A-Star 32U4 controllers. This programmer is designed to work well with both 3.3 V and 5 V devices, and it can even be configured to provide power to the target device in low-power systems.


The programmer connects to your computer’s USB port via a standard USB A to Micro-B cable (not included) and communicates with your programming software, such as Atmel Studio, AVRDUDE, or Arduino, through a virtual COM port using the STK500 protocol. The programmer connects to your target device via an included 6-pin ISP programming cable (the older, 10-pin ISP connections are not directly supported, but it’s easy to create or purchase a 6-pin-to-10-pin ISP adapter). The programmer also acts as a USB-to-TTL serial adapter, providing a TTL-level serial port that can be used to communicate with other serial devices from your computer. It ships fully assembled with connectors soldered in as shown.


This product requires a USB A to Micro-B cable to connect to a computer.


Features and specifications
  - Connects to a computer through USB via a USB A to Micro-B cable (not included)
  - Emulates an STK500 programmer through virtual COM port interface
  - Works with standard AVR programming software, including Atmel Studio, AVRDUDE, and the Arduino IDE
  - Configuration software available for Windows, Mac OS X, and Linux
  - Supports both 3.3 V and 5 V devices; can automatically switch operating voltage based on detected target VCC
  - Can optionally power the target at 3.3 V or 5 V in low-power systems
  - USB-to-TTL serial adapter functionality for general-purpose serial communication
  - Provides a 100 kHz clock output, which can be useful for reviving misconfigured AVRs
  - All I/O pins are protected with 470 Ω resistors
  - 6-pin ISP cable and a 1×6 double-sided male header included
  - Comprehensive user’s guide


Supported AVR microcontrollers
The programmer should work with all AVRs that can be programmed with the AVR ISP (in-system programming) interface, which is also known as in-circuit serial programming (ICSP), serial programming, or serial downloading, but it has not been tested with all devices. We expect it to work with most AVRs in the megaAVR (ATmega) family, and it works with some members of the tinyAVR (ATtiny) family, but it does not support the Tiny Programming Interface (TPI), and it does not work with the XMEGA family or with 32-bit AVRs. The programmer features upgradable firmware, allowing updates for future devices.


The programmer is designed for use with AVR microcontrollers running at either 3.3 V or 5 V. By default, the programmer expects the target to be self-powered, but it can be configured to deliver power to the target device in low-power systems.


Supported operating systems
We support using the Pololu USB AVR Programmer v2 and its configuration software on desktop versions of Windows (Vista, 7, 8, and 10), Linux, and Mac OS X 10.11 or later. Older versions of Windows are not supported.


Bonus feature: TTL-level serial port
This programmer doubles as a USB-to-serial adapter. The programmer installs as two virtual COM ports: one for communicating with programming software and one for general-purpose serial communications. This means that you can seamlessly switch between programming an AVR and debugging it through the TTL serial port without having to open and close your terminal program. In addition to the serial transmit (TX) and receive (RX) lines, the programmer lets you use A and B as serial handshaking lines that can be configured using our software.


The six pins on the serial header (GND, A, VCC, TX, RX, and B) are arranged to be similar to the pinout of commonly-available FTDI USB-to-serial cables and breakout boards. In the default configuration, pin B is used as the DTR output (and pin A is an unused input), which allows you to plug the programmer directly into a variety of Arduino-compatible boards and use it to upload programs to the board via a serial bootloader.


Included accessories
The Pololu USB AVR Programmer v2 ships fully assembled with ISP and serial connectors soldered in, and it includes the accessories shown in the picture below. The 6-pin ISP cable can be used to program AVRs. The 1×6 double-sided male header can be plugged into the serial header to effectively reverse its gender (making it possible to connect that header to a breadboard or female jumper wires).


Comparison to the older Pololu USB AVR Programmer
The Pololu USB AVR Programmer v2 is an updated version of our Pololu USB AVR Programmer (product #1300). It features a number of improvements compared to the original:

  - Support for devices operating at 3.3 V (in addition to 5 V)
  - VCC pin can be configured to provide 3.3 V or 5 V power to target in low-power systems
  - Protection resistors on all I/O lines
  - More accurate emulation of the ISP frequencies provided by the STK500; you can use the user interfaces of Atmel Studio and AVRDUDE to set your ISP frequency more easily
  - Usability enhancements for serial interface, such as a more standard pin arrangement (similar to FTDI) and a pre-populated female header


This programmer does not include a USB cable, and it does not have the SLO-scope bonus feature. In addition to these changes, many other details are different between the v2 programmer and the original; please be sure to refer to the user’s guide for the USB AVR Programmer v2 to familiarize yourself with this programmer. This programmer was released in March 2016, so any written references to the “Pololu USB AVR Programmer” from before that time refer to the original (older) programmer.

 

ความคิดเห็นผู้ใช้งาน: USB AVR Programmer v2

แสดงความคิดเห็น:

เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนแสดงความคิดเห็น.
ได้รับการรับรองธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
mce-lab
How to pay
Cards We Accept เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์