กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

USB AVR JTAGICE XPII

7,950.00 THB

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Facebook Share << คลิ๊ก Share
Part No. : ELE-WA130706874
Manufacture No. : JTAGICE-XPII
รอสินค้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังยืนยันสั่งซื้อ
ต้องการสั่งซื้อจำนวน
OR
ชำระเงิน PayPal แบบใหม่
ช่วยให้คุณซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายยิ่งกว่าเดิม
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดสินค้า: USB AVR JTAGICE XPII

Features
 - Supports debugging of all AVR and AVR32 devices with OCD
 - Supports programming of all AVR and AVR32 devices with OCD
 - On-Chip Debugging: Run, Single step, Breakpoints, etc.
 - Supports Assembler and HLL Source Level Debugging
 - Programming Interface to flash, eeprom, fuses and lockbits (not debugWIRE)
 - USB 1.1 and RS232 Interface to PC for Programming and Control
 - JTAG, PDI, debugWIRE Interface to target board
 - Regulated Power Supply for 9-15V DC Power
 - Can be powered from the USB bus
 - Target operating voltage range of 2.1V to 5.5V

Based on JTAGICE mkII from ATMEL
 - Fully compatible with JTAGICE mkII, easy to use, stable and reliable

 

Based on JTAGICE mkII firmware
 - Identified as JTAGICE mkII in AVRStudio, high speed debugging and programming

 

Upgradable firmware
 - Firmware is upgradable to Support Future Devices
 - Automatic Upgrade

 

Supported software
 - AVR Studio 5, WINAVR(GCC) or IAR is used as front-end software
 - Supports the program files generated by ICCAVR, CVAVR, IAR

 

Device Support
 - Supports debugging and programming of all AVR and AVR32 devices with JTAG, PDI, debugWIRE Interface

 

Refer to AVR Studio 5 , the following devices are supported:
Mega AVR

ATmega16;

ATmega16A;

ATmega162;

ATmega32;

ATmega32A;

ATmega64;

ATmega64A;

ATmega128;

ATmega128A;

ATmega164P;

ATmega324P;

ATmega324PA;

ATmega644;

ATmega644P;

ATmega644PA;

ATmega165;

ATmega165P;

ATmega325;

ATmega325P;

ATmega3250;

ATmega3250P;

ATmega645;

ATmega6450;

ATmega640;

ATmega1280;

ATmega1281;

ATmega1284P;

ATmega2560;

ATmega2561;

ATmega48;

ATmega48P;

ATmega48PA;

ATmega88;

ATmega88P;

ATmega88PA;

ATmega168;

ATmega168P;

ATmega168PA;

 

ATmega328P
LCD AVR ATmega169;

ATmega169P;

ATmega169PA;

ATmega329;

ATmega329P;

ATmega3290;

ATmega3290P;

ATmega649;

ATmega649P;

ATmega6490

 

Tiny AVR

ATtiny13;

ATtiny13A;

ATtiny2313;

ATtiny24;

ATtiny44;

ATtiny84;

ATtiny25;

ATtiny45;

ATtiny85;

ATtiny261;

ATtiny461;

ATtiny861;

ATtiny48;

ATtiny87;

ATtiny88;

ATtiny43U;

ATtiny167;

ATtiny261A;

ATtiny461A;

ATtiny861A;

ATtiny2313A;

ATtiny4313

 

XMEGA AVR

ATxmega64A1;

ATxmega128A1;
ATxmega64A3;

ATxmega128A3;

ATxmega256A3;

ATxmega256A3B;
ATxmega16A4;

ATxmega32A4;
ATxmega64D3;

ATxmega128D3;

ATxmega192D3;

ATxmega256D3;
ATxmega16D4;

ATxmega32D4; 


USB AVR

ATmega32U4;

ATmega32U6;

AT90USB646;

AT90USB647;

AT90USB1286;

AT90USB1287;

AT90USB162;

AT90USB82;

ATmega8U2;

ATmega16U2;

ATmega32U2

 

Battery Management AVR

ATmega406;

ATmega16HVA;

ATmega16HVB;

ATmega32HVB;

ATmega64HVE

 

Lighting AVR

AT90PWM3;

AT90PWM3B;

AT90PWM316;

AT90PWM2;

AT90PWM2B;

AT90PWM216

 

Automotive AVR

ATmega16M1;

ATmega32M1;

ATmega64M1;

ATmega32C1;

ATmega64C1;

AT90CAN32;

AT90CAN64;

AT90CAN128

 

Misc AT90SCR100;

ATmega128RFA1

AVR32 AP7

AT32AP7000

AT32AP7001

AT32AP7002
AVR32 UC3

AT32UC3A0128

AT32UC3A0256

AT32UC3A0512

AT32UC3A0512ES
AT32UC3A1128

AT32UC3A1256

AT32UC3A1512
AT32UC3A364

AT32UC3A364S

AT32UC3A3128

AT32UC3A3128S

AT32UC3A3256

AT32UC3A3256S
AT32UC3B064

AT32UC3B0128

AT32UC3B0256

AT32UC3B0256ES
AT32UC3B164

AT32UC3B1128

AT32UC3B1256
AT32UC3C0512C

AT32UC3C1512C

AT32UC3C2512C
AT32UC3B0512revC

AT32UC3B1512revC
AT32UC3L064

AT32UC3L032

AT32UC3L016
*Supports all the different voltages and speed grade versions of the devices listed in the table above. 


Performance
 - On-Chip Debugging: Run, Single step, Breakpoints, etc. Allows the user to view the internal state of the device.
 - High speed Debugging
 - Programming Interface to flash, eeprom, fuses and lockbits (not debugWIRE)
 - Low speed programming through ISP, or high speed programming through JTAG

 

Connecting to PC
Before connecting up the JTAGICE XPII for the first time, be sure to install the USB driver on the host computer. This is done automatically when installing the front-end software (Probably AVR Studio). The JTAGICE XPII can connect to the host PC through a USB cable or serial cable (to COM port on the PC)
 - Each JTAGICE XPII has a unique ID, a PC could connects to several Devices at the same time
 - USB Interface: use the PDIUSBD12, USB 1.1
 - RS-232 Interface: use the 9-pin RS-232 cable. Make sure that no other software has control of the COM port where the JTAGICE XPII is connected.
The rear panel of the JTAGICE XPII houses the DC jack, power switch, USB and RS-232 connectors.

 

Connects to target board
Debugging Interface: JTAG, PDI, debugWIRE (SPI), depending on which interface the target devices with.
 Programming Interface: JTAG, PDI, ISP (SPI), depending on which interface the target devices with.
The cable has to be changed according to the existed header on the target board. See Details displayed bellow.

 - Connecting to a JTAG target
   ◦ Standard JTAG header, Using the default 10-pin JTAG cable directly
   ◦ Custom JTAG header, Using 10-wire multicolour custom connector cable
 - Connecting to a PDI target
   ◦ Using 10-wire multicolour custom connector cable
 - Connecting to a debugWIRE or ISP target
   ◦ Standard 10-pin SPI header, Using 10-pin (JTAG) to 10-pin (SPI) probe adapter cable
   ◦ Standard 6-pin SPI header, Using 10-pin (JTAG) to 6-pin (SPI) probe adapter cable
   ◦ Custom SPI header, Using 10-wire multicolour custom connector cable

 

Powering the JTAGICE XPII
 - Operates using an external power supply providing 9-15V DC
 - Can be powered directly from the USB bus
 - The target board should be powered from Another Power Supply

Package Contains:
 1. USB AVR JTAGICE XPII
 2. USB Cable
 3. RS-232 serial cable
 4. Spare 10-pin cable
 5. 10-pin (JTAG) to 6-pin (SPI) probe adapter cable
 6. 10-pin (JTAG) to 10-pin (SPI) probe adapter cable
 7. 10-wire multicolour custom connector cable
 8. 9-15V Power adapter
 9. User Guide CD

ความคิดเห็นผู้ใช้งาน: USB AVR JTAGICE XPII

แสดงความคิดเห็น:

เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนแสดงความคิดเห็น.
ได้รับการรับรองธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
mce-lab
How to pay
Cards We Accept เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์