กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

การจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • 1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • 2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 15:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
 • 3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Email

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • บริษัท วาร์ฟคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริการจัดส่งสินค่าทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 76 จังหวัดของประเทศไทย และมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ด้วยบริการไปรษณีย์ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมถึงบริการพนักงานจัดส่ง เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลสินค้าถึงมือท่านภายใน 1-2 ชั่วโมง ค่าจัดส่ง 400 บาท
 • - ระยะเวลาการจัดส่ง 1-3 วันทำการ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
 • - ระยะเวลาการจัดส่ง 4-5 วันทำการ (ต่างจังหวัด)
 • * กรณีสินค้าหมดสต๊อก อาจส่งของถึงลูกค้าล่าช้าประมาณ 1-2 สัปดาห์

อัตราค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

 • - สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม ค่าจัดส่ง 50 บาท
 • - สินค้าน้ำหนัก 501- 2000 กรัม ค่าจัดส่ง 100 บาท
 • - สินค้าน้ำหนัก 2001- 3500 กรัม ค่าจัดส่ง 150 บาท
 • - สินค้าน้ำหนัก 3501- 4500 กรัม ค่าจัดส่ง 200 บาท
 • - สินค้าน้ำหนัก 4501- 6000 กรัม ค่าจัดส่ง 250 บาท
 • - สินค้าน้ำหนัก 6001- 7000 กรัม ค่าจัดส่ง 300 บาท
 • - สินค้าน้ำหนัก 7001 กรัมขึ้นไป ค่าจัดส่ง 350 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • 2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • 3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง