กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

การคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

  เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า (บริษัทอ้างอิงวันที่รับสินค้าโดยตรวจสอบจาก EMS)
 • 2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • 3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบถ้วน
 • 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
 • 5. บริษัท แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเปลี่ยนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่บริษัท วาร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • 2. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • 3. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

การส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 • กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (อยู่ในสภาพสมบูรณ์) และใบเสร็จการชำระเงินเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า มายังที่อยู่ต่อไปนี้
 • บริษัท วาร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • เลขที่ 99/32 หมู่ที่ 13 ซอยบางนา-ตราด 45 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • * ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • * บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 046 6011 หรือ 084 088 0249 หรืออีเมล์ sale@warf.com