กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

Zumo 32U4 Line Tracking Robot (Assembled with 50:1 HP Motors)

6,500.00 THB

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Facebook Share << คลิ๊ก Share
Part No. : ELE-WA1519010145
Manufacture No. : 3125
จำนวนในสต็อก : 1
ต้องการสั่งซื้อจำนวน
OR
ชำระเงิน PayPal แบบใหม่
ช่วยให้คุณซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายยิ่งกว่าเดิม
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดสินค้า: Zumo 32U4 Line Tracking Robot (Assembled with 50:1 HP Motors)

Overview

The Zumo 32U4 is a highly integrated, user-programmable and customizable tracked robot. It measures less than 10 cm on each side and weighs approximately 275 g with batteries (170 g without), so it is both small enough and light enough to qualify for Mini-Sumo competitions, but its versatility makes it capable of much more than just robot sumo battles.

 

 

 

At the heart of the Zumo 32U4 is an Atmel ATmega32U4 AVR microcontroller, and like our A-Star 32U4 programmable controllers, the Zumo 32U4 features a USB interface and ships preloaded with an Arduino-compatible bootloader. A software add-on is available that makes it easy to program the robot from the Arduino environment, and we have Arduino libraries and example sketches to help get you started. A USB A to Micro-B cable (not included) is required for programming. For advanced users who want to customize or enhance their robots with additional peripherals, the robot’s power rails and microcontroller’s I/O lines can be accessed via 0.1″-spaced through-holes along the sides and front of the main board.

Assembled Zumo 32U4 robot, front view.

Assembled Zumo 32U4 robot, side view.

Assembled Zumo 32U4 robot, back view.

The Zumo 32U4 features two H-bridge motor drivers and a variety of integrated sensors, including a pair of quadrature encoders for closed-loop motor control, a complete inertial measurement unit (3-axis accelerometer, gyro, and magnetometer), five downward-facing reflectance sensors for line-following or edge-detection, and front- and side-facing proximity sensors for obstacle detection and ranging. Three on-board pushbuttons offer a convenient interface for user input, and an LCD, buzzer, and indicator LEDs allow the robot to provide feedback.

 

 

The Zumo 32U4 robot is available fully assembled with three different motor options (see the Motors section below for more information on how these different gear ratios perform):

The Zumo 32U4 robot is also available as a kit (without motors) for those who would prefer to assemble it themselves or who want to use different motors than those in the three assembled versions.

Details for item #3125

This version of the Zumo 32U4 robot (item #3125) ships fully assembled with a pair of 50:1 HP micro metal gearmotors (with extended motor shafts). As described above, two assembled versions are also available with higher gear ratios (so they are both slower but able to deliver more torque).

You can use the following table to compare these three gear ratios in more detail. The first four columns are specifications of the motors themselves, while the last column is the measured top speed of a Zumo chassis loaded to a weight of 500 g and driven with these motors. Note that the specifications are for 6V operation, which is approximately the voltage you would get with four alkaline batteries; four NiMH AA cells will typically provide less than 5V.

Micro Metal
Gearmotor
Free-Run Speed
@ 6V
Stall Torque
@ 6V
Stall Current
@ 6V
Top Zumo Speed
@ 6V and 500g
50:1 HP or 50:1 HPCB 625 RPM 15 oz·in 1600 mA 40 in/s (100 cm/s)
75:1 HP or 75:1 HPCB 400 RPM 22 oz·in 1600 mA 25 in/s (65 cm/s)
100:1 HP or 100:1 HPCB 320 RPM 30 oz·in 1600 mA 20 in/s (50 cm/s)

 

 

Batteries (not included)

The Zumo 32U4 robot runs off of four AA batteries. It works with both alkaline and NiMH batteries, though we recommend using rechargeable AA NiMH cells.

Optional accessories

  • Even more sensors
  • Connectors (headers, jumper wires, etc) for adding those sensors or other peripherals
  • Tools (soldering iron, diagonal cutters, pliers, screwdrivers, etc) to help with kit assembly
  • Replacement sprockets in red or white. The Zumo 32U4 robot includes the black sprockets shown in the left picture below, but other colors can be purchased separately if you want to add a bit of personalization to your robot.

Zumo 32U4 robot with black sprockets.

Zumo 32U4 robot with red sprockets.

Zumo 32U4 robot with white sprockets.

Comparison with the Zumo robot kit for Arduino (with Zumo Shield)

Our older Zumo robot for Arduino, built with a Zumo Shield, is another Arduino-compatible robotic platform based on the Zumo chassis. The Zumo Shield mounts to the Zumo chassis and features motor drivers and various sensors, but it does not have an integrated microcontroller; rather, it is designed to interface with boards that have a standard Arduino form factor, like an Arduino UnoArduino Leonardo, or A-Star 32U4 Prime, and these boards serve as the main controller for the robot.

 

A Zumo 32U4 robot (left) and a Zumo robot for Arduino with an A-Star 32U4 Prime LV (right).

 

By contrast, the Zumo 32U4 includes an on-board ATmega32U4 microcontroller (the same one used in the Leonardo and A-Star 32U4 boards), combining the functions of the Zumo Shield and the separate Arduino controller into a single, compact board that is just as easy to program as a standard Arduino or A-Star thanks to its USB interface and preloaded Arduino-compatible bootloader. The Zumo 32U4 retains all the features of the Zumo shield (e.g. dual motor drivers, inertial sensors, and buzzer) while adding many new features, including dual quadrature encoders, proximity sensors, an LCD, and two extra user pushbuttons.

Some of the pin mappings and software libraries differ between the Zumo 32U4 and Zumo robot for Arduino, so programs written for one robot generally need to be modified to work on the other.

 

Documentation and other information

Pololu Zumo 32U4 Robot User’s Guide (Printable PDF)

User’s manual for the Pololu Zumo 32U4 robot.

 

File downloads

Pololu A-Star 32U4 drivers for Windows (version 1.3.0.0) (7k zip)
This download contains the Windows drivers for the A-Star 32U4 and the rest of our 32U4 family of boards.
Zumo 32U4 pinout diagram (536k pdf)
Printable pinout diagram of the Zumo 32U4 main board.
Zumo 32U4 schematic diagram (1MB pdf)
Printable schematic diagram of the Zumo 32U4 robot.
3D model of the assembled Zumo 32U4 Robot (40MB step)
This model uses simplified models of the control electronics to reduce the file size. More detailed models are available separately of the Zumo 32U4 main board (23MB step) and Zumo 32U4 front sensor array (4MB step).
Dimension diagram of the Zumo 32U4 Main Board (482k pdf)
Zumo 32U4 main board drill guide (236k dxf)
This DXF drawing shows the locations of all of the board’s holes.
Zumo 32U4 robot 3D model (30MB pdf)
Rotatable 3D model of an assembled Zumo 32U4 robot (Note: this file might not work properly with all pdf viewers.)
Texas Instruments DRV8837/DRV8838 motor driver datasheet (1MB pdf)
LSM303D datasheet (1MB pdf)
Datasheet for the ST LSM303D 3D accelerometer and 3D magnetometer module.
L3GD20H datasheet (3MB pdf)
Datasheet for the ST L3GD20H three-axis digital-output gyroscope.
Datasheet for the Sharp GP2S60 compact reflective photointerrupter (164k pdf)
Datasheet for the sensor used on the QTR-3RC and QTR-3A Reflectance Sensor Arrays, the Zumo 32U4 robot front sensor array, and the Optical Encoders for micro metal gearmotors.
Vishay TSSP77038 IR receiver module datasheet (268k pdf)
TPS2113A datasheet (1MB pdf)
Datasheet for the Texas Instruments TPS2113A autoswitching power mux.

ความคิดเห็นผู้ใช้งาน: Zumo 32U4 Line Tracking Robot (Assembled with 50:1 HP Motors)

แสดงความคิดเห็น:

เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนแสดงความคิดเห็น.
ได้รับการรับรองธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
mce-lab
How to pay
Cards We Accept เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์