กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

OBD-II UART Adapter V1 (for Arduino)

2,650.00 THB

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Facebook Share << คลิ๊ก Share
Part No. : ELE-WA0601610262
Manufacture No. : OBD-II UART Adapter V1 (for Ar
รอสินค้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังยืนยันสั่งซื้อ
ต้องการสั่งซื้อจำนวน
OR
ชำระเงิน PayPal แบบใหม่
ช่วยให้คุณซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายยิ่งกว่าเดิม

สินค้าที่ใช้ร่วมกัน

+
+

Buy the selected items together
 • OBD-II UART Adapter V1 (for Arduino) 2,650.00 THB
 • OBD-II TTL Adapter 2,650.00 THB
 • OBD-II UART Adapter V2.1 (for Arduino) 3,650.00 THB
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดสินค้า: OBD-II UART Adapter V1 (for Arduino)

This product works as a vehicle OBD-II data bridge for Arduino, providing OBD-II data access with Arduino library as well as power supply for Arduino board and its attached devices.

Features:

 • Access to all standard OBD-II PIDs with extended ELM327 AT command-set
 • Reading and clearing vehicle diagnostic trouble codes (engine & powertrain only)
 • Measuring car battery voltage
 • Supplying power for host device (5V up to 2.1A)
 • Serial UART data interface compatible with both 3.3V and 5V micro-controllers
 • Arduino library and example sketches available
 • Low power mode @5mA

 

Compatibility

The adapter plugs into the OBD port usually located under the steering column or slightly to the left of it. To check if your vehicle is OBD-II certified, open your hood and find the sticker that looks like this:

obd_sticker

Vehicles using following vehicle protocols are supported.

 • CAN 500Kbps/29bit
 • CAN 500Kbps/11bit
 • CAN 250Kbps/29bit
 • CAN 250Kbps/11bit
 • KWP2000 Fast
 • KWP2000 5Kbps
 • ISO9141-2 (Partial)

The OBD-II Adapter is compatible with all Arduino range including Arduino UNO, Arduino Leonardo, Arduino Micro, Arduino Nano, Arduino Mini, Arduino Pro Mini, Arduino MEGA 1280/2560/ADK.

Please be noted this product is designed for cars with 12V battery. This version of OBD-II adapter comes with no built-in MEMS sensor.

 

Getting Started

 

The adapter stays plugged into the OBD port usually located under the steering column or slightly to the left of it.


  


A cable coming out from the adapter splits into two 2-pin Dupont connectors with one for power (VCC/GND) and one for data (Rx/Tx). They are connected to Arduino to provide both power supply and data connection. Your Arduino setup will look tidy in car with only one cord.

Power Lines:

 • Red: VCC (connecting to Arduinos 5V/VCC)
 • Black: GND (connecting to Arduinos GND)

Data Lines:

 • White: Rx (connected to Arduino’s serial Tx)
 • Green: Tx (connected to Arduino’s serial Rx)

Note: Arduino UNO or Nano only has one hardware serial which is also used by USB serial. Avoid using serial output if the adapter is connected to hardware serial. Arduino Leonardo, Mega, Due do not have this limit.

 

The Library

 

A dedicated Arduino library is developed and maintained regularly, providing a set of easy-to-use APIs to retrieve realtime data from a vehicle.

The library provides easy-to-use APIs for configuring the adapter and accessing vehicles OBD-II PIDs through ELM327 AT command-set. Following are some useful APIs:

 • setBaudRate - set adapter serial baudrate
 • read - read specified OBD-II PID and return parsed value
 • clearDTC - clear diagnostic trouble code
 • getVoltage - measure and return car battery voltage
 • getVIN - retrieve Vehicle Identification Number

Here is an example code of a simplest engine RPM indicator, which uses the pin 13 LED (built in every Arduino board) to indicate whether the engine is above 5000rpm.

#include 

COBD obd;

void setup()
{
 // well use the debug LED as output
 pinMode(13, OUTPUT);
 // start communication with OBD-II adapter
 obd.begin();
 // initiate OBD-II connection until success
 while (!obd.init());
}

void loop()
{
 int value;
 // save engine RPM in variable value, return true on success
 if (obd.readPID(PID_RPM, value)) {
  // light on LED on Arduino board when the RPM exceeds 3000
  digitalWrite(13, value > 3000 ? HIGH : LOW);
 }
}

The complete source code of the library and examples is hosted on GitHub.

 

Comparison

 

The following table lists the differences among all Freematics OBD-II adapter models.

Features ModelsOBD-II I2C AdapterOBD-II UART Adapter V1OBD-II UART Adapter V2
Connection Interface I2C Serial UART Serial UART
Additional Interface N/A N/A microUSB
MEMS Sensor MPU-6050 N/A MPU-6050
Voltmeter Yes Yes Yes
Max. Output Power 2A 2A 2.1A
Standby Mode Power 10mA 5mA 6mA

 

FAQ

 

Q: What is this product used for?
A: The most straight-forward use of this product is for making Arduino possible to access vehicle data easily. The OBD-II data, together with other data from GPS or all kinds sensors, can be logged and stored on SD/TF card with Arduino and that makes an open-source vehicle data logger (check out the data logger kits). More extensively, many interesting interaction applications requiring car data can be made.

Q: How is the adapter powered?
A: The adapter gets power from the 12V DC output from the OBD-II port.

Q: Does my Arduino needs power from somewhere in the car?
A: The adapter provides regulated 5V output for powering Arduino and other devices, so no extra power cord is needed.

Q: Do I need a CAN bus shield to use with the adapter?
A: Definitely no. The adapter retrieves data from CAN bus, like a CAN bus shield does and convert the more complicated CAN bus interface to simple serial UART interface which Arduino and most embedded systems are easy to access. The data connection is provided by adapter’s data connector (Rx and Tx).

Q: How do I connect the adapter with my Arduino?
A: The adapter works with all models of Arduino with the dedicated Arduino library and is connected with Arduino by connecting adapter’s Tx to Arduino’s Rx (D0) and adapter’s Rx to Arduino’s Tx (D1). If you want to connect and disconnect the adapter with your Arduino effortlessly, it’s recommended to use a common I/O breakout shield or use an Arduino board with breakout pins for Rx/Tx/VCC/GND.

Q: Is the power provided by the adapter always available in car?
A: This depends on whether the OBD-II port of your car still has power after ignition is off. Actually it is so with most cars.

Q: What’s the maximum frequency of data polling?
A: The OBD-II PIDs are polled one after another. The time for a polling depends on the speed of car’s ECU computer and how busy the computer is in different status. With a typical modern car with CAN bus, the time can be as low as 20ms. In other word, up to 50 times of data polling can be done in one second.

ความคิดเห็นผู้ใช้งาน: OBD-II UART Adapter V1 (for Arduino)

แสดงความคิดเห็น:

เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนแสดงความคิดเห็น.
ได้รับการรับรองธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
mce-lab
How to pay
Cards We Accept เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์