กรณีต้องการติดต่อทาง LINE@ กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

High Power Motor Driver 18v25 CS

2,150.00 THB

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Facebook Share << คลิ๊ก Share
Part No. : ELE-WA451665244
Manufacture No. : 1455
จำนวนในสต็อก : 1
ต้องการสั่งซื้อจำนวน
OR
ชำระเงิน PayPal แบบใหม่
ช่วยให้คุณซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายยิ่งกว่าเดิม
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดสินค้า: High Power Motor Driver 18v25 CS

This discrete MOSFET H-bridge motor driver enables bidirectional control of one high-power DC brushed motor. The compact 1.8×1.2-inch board supports a wide 5.5 to 30 V voltage range and is efficient enough to deliver a continuous 25 A without a heat sink. This version outputs an analog voltage proportional to the motor current, and an extra control input allows for coasting in addition to the driving and braking offered by the other Pololu high-power motor drivers.

 

Overview

The Pololu high-power motor driver is a discrete MOSFET H-bridge designed to drive large DC brushed motors. The H-bridge is made up of one N-channel MOSFET per leg, and most of the board’s performance is determined by these MOSFETs (the rest of the board contains the circuitry to take user inputs and control the MOSFETs). The MOSFET datasheet is available under the “Resources” tab. The MOSFETs have an absolute maximum voltage rating of 30 V; higher voltages can permanently destroy the motor driver. Under normal operating conditions, ripple voltage on the supply line can raise the maximum voltage to more than the average or intended voltage, so a safe maximum voltage is approximately 24 V.

 

Note: batteries that are nominally 24 V can be much higher than that when fully charged; this product is therefore not recommended for use with 24 V batteries unless appropriate measures are taken to limit the peak voltage.

 

The versatility of this driver makes it suitable for a large range of currents and voltages: it can deliver up to 25 A of continuous current with a board size of only 1.8" by 1.2" and no required heat sink. With the addition of a heat sink, it can drive a motor with up to about 40 A of continuous current. The module offers a simple interface that requires as few as two I/O lines while allowing for both sign-magnitude and locked-antiphase operation, and an optional third control input unique to this board allows for coasting. This board also features a current-sensing circuit that measures bidirectional motor current with a magnitude up to 30 A and outputs an analog voltage.

 

Integrated detection of various short-circuit conditions protects against common causes of catastrophic failure; however, please note that the board does not include reverse power protection or any over-current or over-temperature protection. We recommend you use the integrated current sensor to keep the driver from delivering more current than it can safely handle.

 

There are currently nine versions of the high-power motor driver, each with a different operating voltage and current range. The three CS versions have the same pinout, and the six non-CS versions have the same pinout. The following table provides a comparison of the high-power motor drivers:

 

High-power motor drivers

 

 

 

Name

Max nominal battery voltage (V)

Max continuous current (A) w/o heat sink

High-power motor driver 18v25 CS

             18

                            25

High-power motor driver 18v25

             18

                            25

High-power motor driver 18v15

             18

                            15

High-power motor driver 24v23 CS

             28

                            23

High-power motor driver 24v20

             28

                            20

High-power motor driver 24v12

             28

                            12

High-power motor driver 36v20 CS

             36

                            20

High-power motor driver 36v15

             36

                            15

High-power motor driver 36v9

             36

                             9

 

 

Using the Motor Driver

Connections

The motor and motor power connections are on one side of the board, and the control connections (5V logic) are on the other side. The motor supply should be capable of delivering the high current the motor will require, and a large capacitor should be installed between V+ and ground close to the motor driver to decrease electrical noise. Two axial capacitors are included and one or both can be installed by soldering them into the V+ and GND pins (labeled '+' and '-' on the bottom silkscreen) along the long edges of the board. Such installations are compact but might limit heat sinking options; also, depending on the power supply quality and motor characteristics, a larger capacitor might be required. There are two options for connecting to the high-power signals (V+, OUTA, OUTB, GND): large holes on 0.2" centers, which are compatible with the included terminal blocks, and pairs of 0.1"-spaced holes that can be used with perfboards, breadboards, and 0.1" connectors.

 

Warning: Take proper safety precautions when using high-power electronics. Make sure you know what you are doing when using high voltages or currents! During normal operation, this product can get hot enough to burn you. Take care when handling this product or other components connected to it.

 

The logic connections are designed to interface with 5V systems (5.5 V max); the minimum high input signal threshold is 3.5 V, so we do not recommend connecting this device directly to a 3.3 V controller. In a typical configuration, only PWMH and DIR are required, but PWML can be used to enable coasting if both PWML and PWMH are driven low. PWML is pulled high and PWMH is pulled low internally. The two fault flag pins (FF1 and FF2) can be monitored to detect problems (see the Fault Flag Table below for more details). The RESET pin, when held low, puts the driver into a low-power sleep mode and clears any latched fault flags. The V+ pin on the logic side of the board gives you access to monitor the motor’s power supply or pass it on to low-current devices (it should not be used for high current). The board also provides a regulated 5V pin which can provide a few milliamps (this is typically insufficient for a whole control circuit but can be useful as a reference or for very low-power microcontrollers). This pin can be shorted to VCS to power the current sensor, or VCS can be supplied with 5 V externally. If the 5V output pin is used to power VCS, it should not be used for any other purpose as the current sensor will draw close to the limit of the current the 5V pin can supply. When the current sensor is powered by applying 5 V to VCS, the CS pin outputs 66 mV/A for currents between -30 and 30 A centered at 2.5 V (typical error is less than 1.5%).

 

Pinout

 

PIN

Default State

                                          Description

V+

 

This is the main 5.5 – 30 V motor power supply connection, which should typically be made to the larger V+ pad. The smaller V+ pads along the long side of the board are for power supply capacitors. The small V+ pad on the

5V (out)

 

This regulated 5V output provides a few milliamps. It can be shorted to VCS to power the current sensor. This output should not be connected to other external power supply lines.

VCS

 

Connect 5 V to this pin to power the current sensor.

GND

 

Ground connection for logic and motor power supplies.

CS

 

ACS714 current sensor output (66 mV/A centered at 2.5 V).

OUTA

 

A motor output pin.

OUTB

 

B motor output pin.

PWMH

     LOW

Pulse width modulation input: a PWM signal on this pin corresponds to a PWM output on the motor outputs.

PWML

     HIGH

Control input that enables coasting when both PWML and PWMH are low. See the “motor control options” section below for more information.

DIR

     LOW

Direction input: when DIR is high current will flow from OUTA to OUTB, when it is low current will flow from OUTB to OUTA.

RESET

     HIGH

The reset pin, when pulled low, puts the board into a low-power sleep mode and clears any latched fault flags.

FF1

     LOW

Fault flag 1 indicator: FF1 goes high when certain faults have occurred. See table below for details.

FF2

     LOW

Fault flag 2 indicator: FF2 goes high when certain faults have occurred. See table below for details.

 

 

Included Hardware

A 20-pin straight breakaway male header, two 150 uF capacitors, and two 2-pin 5mm terminal blocks are included with each motor driver. (Note: The terminals blocks are only rated for 15 A; for higher power applications, use thick wires soldered directly to the board.) Connecting large capacitors across the power supply is recommended; one way to do it is between the '+' and '-' holes, as shown below. The four mounting holes are intended to be used with #2 screws (not included).

 

Motor Control Options

The motor driver can be used in several different modes:

  •     Sign-magnitude (drive-brake): With PWML disconnected or held high, apply a pulse-width-modulated (PWM) signal to the PWMH pin. The duty cycle of the PWM controls the speed of the motor and the DIR pin controls the direction. During the active (high) portion of the PWM, the motor outputs drive the motor by putting the full V+ voltage across the motor in the direction determined by the DIR pin; during the low portion of the PWM, the motor outputs brake the motor by shorting both motor terminals to ground. This means that the motor alternates between drive and brake at the PWM frequency with the percentage of the driving time determined by the duty cycle.

  •     Sign-magnitude (drive-coast): Connect the same PWM signal to both the PWMH and PWML pins. The duty cycle of the PWM controls the speed of the motor and the DIR pin controls the direction. During the active (high) portion of the PWM, the motor outputs drive the motor by putting the full V+ voltage across the motor in the direction determined by the DIR pin; during the low portion of the PWM, the motor outputs are disconnected and the motor is allowed to coast. This means that the motor alternates between drive and coast at the PWM frequency with the percentage of the driving time determined by the duty cycle. Drive-coast operation can draw less power than drive-brake operation, but drive-brake operation can produce a more linear relationship between duty cycle and motor speed.

  •     Variable braking (brake-coast): With PWMH disconnected or held low, apply a PWM signal to the PWML pin (the state of the DIR pin has no effect on this mode). During the active (high) portion of the PWM, the motor outputs brake the motor by shorting both motor terminals to ground; during the low portion of the PWM, the motor outputs are disconnected and the motor is allowed to coast. This means that the motor alternates between brake and coast at the PWM frequency with the percentage of the braking time determined by the duty cycle.

  •     Locked-antiphase: With PWML disconnected or held high and PWMH held high, apply a PWM signal to the DIR pin. In locked-antiphase operation, a low duty cycle drives the motor in one direction and a high duty cycle drives the motor in the other direction; a 50% duty cycle turns the motor off. A successful locked-antiphase implementation relies on the motor inductance and PWM switching frequency to smooth out the current (e.g. making the current zero in the 50% duty cycle case), so a high PWM frequency might be required.

  • Motor Driver Truth Table

 

 

PWMH

    PWML

     DIR

        OUTA

          OUTB

           Operation

   H

       H

       L

          GND

              V+

             Forward

   H

       H

      H

           V+

            GND

             Backward

   L

       H

      X

          GND

            GND

             Brake Low

   H

       L

      X

           V+

             V+

             Brake High

   L

       L

      X 

           Z

             Z

             Coast

 

X = don’t care (same for input H or L); Z = high impedance (outputs disconnected)

 

PWM Frequency

The motor driver supports PWM frequencies as high as 40 kHz, though higher frequencies result in higher switching losses in the motor driver. Also, the driver has a dead time (when the outputs are not driven) of approximately 3 us per cycle, so high duty cycles become unavailable at high frequencies. For example, at 40 kHz, the period is 25 us; if 3 us of that is taken up by the dead time, the maximum available duty cycle is 22/25, or 88%. (100% is always available, so gradually ramping the PWM input from 0 to 100% will result in the output ramping from 0 to 88%, staying at 88% for inputs of 88% through 99%, and then switching to 100%.)

 

Real-World Power Dissipation Considerations

The motor driver can tolerate peak currents in excess of 200 A. The peak current ratings are for quick transients (e.g. when a motor is first turned on), and the continuous rating of 25 A is dependent on various conditions, such as the ambient temperature. The main limitation comes from heating and power dissipation; therefore, at high currents, the motor driver will be extremely hot, and performance can be improved by adding heat sinks or otherwise cooling the board. The driver’s printed circuit board is designed to draw heat out of the MOSFETs, but performance can be improved by adding a heat sink. With a proper heat sink, the motor driver can deliver up to 40 A of continuous current. For more information on power dissipation see the data sheet for the MOSFETs on the Resources tab.

 

Because there is no internal temperature limiting on the motor driver, the entire system should be designed to keep the load current below the 25 A limit. An easy way to achieve this is to select a motor with a stall current below that limit. However, because a good motor can have stall currents dozens of times higher than the typical operating current, motors with stall currents that are hundreds of amps can be used with this driver as long as the running current is kept low. For example, a motor with a 100 A stall current might run well at 10 A, leaving a safe margin for the current to double for several minutes at a time or to triple for several seconds. If the motor does stall completely for a prolonged period, however, the motor or driver are likely to burn out.

 

Warning: This motor driver has no over-current or over-temperature shut-off. Either condition can cause permanent damage to the motor driver. We recommend you use the current-sense output CS to monitor your current draw if your application will put the driver close to its limits of operation.

 

Fault Conditions

The motor driver can detect three different fault states, which are reported on the FF1 and FF2 pins. The detectable faults are short circuits on the output, under-voltage, and over-temperature. A short-circuit fault is latched, meaning the outputs will stay off and the fault flag will stay high, until the board is reset (RESET brought low). The under-voltage fault disables outputs but is not latched. The over-temperature fault provides a weak indication of the board being too hot, but it does not directly indicate the temperature of the MOSFETs, which are usually the first components to overheat. The fault flag operation is summarized below.

 

 

Flag State

            Fault Description

          Disable Outputs

          Latched Until Reset

FF1

FF2

L

L

                    No fault

                     No

                      No

L

H

                    Short Circuit

                     Yes

                      Yes

H

L

                    Over Temperature

                     No

                      No

H

H

                    Under Voltage

                     Yes

                      No

 

Dimensions
    - Size:1.8" x 1.2"
    - Weight:7 g1

 

General specifications
    - Motor channels:1
    - Minimum operating voltage:5.5 V
    - Maximum operating voltage:30 V
    - Continuous output current per channel:25 A2
    - Current sense:0.066 V/A3
    - Maximum PWM frequency:40 kHz4
    - Maximum logic voltage:5.5 V
    - MOSFET on-resistance (max per leg):3.1 mΩ
    - Reverse voltage protection?:N

 

 

Notes:

    - Without any connectors or through-hole capacitors.
    - Typical results with 100% duty cycle at room temperature.
    - Bidirectional centered at 2.5 V with VCS of 5 V.
    - Higher frequencies are possible, but duty cycle will be limited by dead time of approximately 3 μs per cycle.

ไฟล์ดาวน์โหลด: High Power Motor Driver 18v25 CS

downloads Allegro ACS714 current sensor datasheet : Download

ความคิดเห็นผู้ใช้งาน: High Power Motor Driver 18v25 CS

แสดงความคิดเห็น:

เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนแสดงความคิดเห็น.
ได้รับการรับรองธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
mce-lab
How to pay
Cards We Accept เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์