กรณีต้องการติดต่อทางไลน์กรุณาเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ ID : @warf
Advertsement
Arduino Raspberry Pi Zigbee/802.15.4 Sensors Robotics LCDs

CO2 Sensor (Arduino compatiable)

2,800.00 THB

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Facebook Share << คลิ๊ก Share รับส่วนลด 2%
Part No. : ELE-WA160858197
Manufacture No. : SEN0159
รอสินค้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังยืนยันสั่งซื้อ
ต้องการสั่งซื้อจำนวน
OR
ชำระเงิน PayPal แบบใหม่
ช่วยให้คุณซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายยิ่งกว่าเดิม
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดสินค้า: CO2 Sensor (Arduino compatiable)

"Greenhouse Effect" is melting the iceberg every minute,. By knowing the exact concentration of CO2, we can do somehing to reduce the CO2 and to protect our earth. For that reason,  a HQ CO2 sensor is designed by DFRobot eningeer . This is the first CO2 sensor in OSHW market.  The output voltage of the module falls as the concentration of the CO2 increases. The potentiometer onboard is designed to set the threshold of voltage. As long as the  CO2 concentration is high enough (voltage is lower than threshold),  a digital signal (ON/OFF) will be released.
It has MG-811 sensor module onboard which is highly sensitive to CO2 and less sensitive to alcohol and CO, Low humidity&temperature dependency. All components have industrial quality which means stability and reproducibility.
Onboard heating circuit brings the best temperature for sensor to function. 5V power input will be boosted to 6V for heating.
This sensor has an onboard conditioning circuit for amplifying output signal.

 

Notice:The new version of analog sensor port pin mapping has been changed as the following two features.Please check the tips for changing sensor cable pin mapping while using the I/O Expansion shield. We will continue to update. For the inconvenience caused, please understand.

 


 
Application
  - Air Quality Control
  - Ferment Process Control
  - Room Temperature CO2 concentration Detection


 
Specification
  - Operating voltage:5V
  - Interface:Analog
  - One digital output
  - High quality connector
  - Immersion gold surface
  - Onboard heating circuit
  - Size:32x42mm


 
Shipping List
  - CO2 Sensor  (1 unit)

 

Introduction

"Greenhouse Effect" is melting the iceberg every minute,. By knowing the exact concentration of CO2, we can do somehing to reduce the CO2 and to protect our earth. For that reason, a HQ CO2 sensor is designed by DFRobot eningeer . This is the first CO2 sensor in OSHW market. The output voltage of the module falls as the concentration of the CO2 increases. The potentiometer onboard is designed to set the threshold of voltage. As long as the CO2 concentration is high enough (voltage is lower than threshold), a digital signal (ON/OFF) will be released.

  - It has MG-811 sensor module onboard which is highly sensitive to CO2 and less sensitive to alcohol and CO, Low humidity&temperature dependency. All components have industrial quality which means stability and reproducibility.

  - Onboard heating circuit brings the best temperature for sensor to function. 5V power input will be boosted to 6V for heating.

  - This sensor has an onboard conditioning circuit for amplifying output signal.

 

Specification

  - Operating voltage:5V

  - Interface:Analog

  - One digital output

  - High quality connector

  - Immersion gold surface

  - Onboard heating circuit

  - Size:32x42mm

 

Connecting Diagram

CO2 Sensor Diagram

Sample code

Sample code1

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

void setup(){

 

  Serial.begin(9600);

 

}

 

void loop(){

  Serial.print("Sample value:");

  Serial.println(analogRead(0));

  delay(100);

}

 

Sample code2

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

/*******************Demo for MG-811 Gas Sensor Module V1.1*****************************

Author:  Tiequan Shao: tiequan.shao@sandboxelectronics.com

         Peng Wei:     peng.wei@sandboxelectronics.com

 

Lisence: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 

Note:    This piece of source code is supposed to be used as a demostration ONLY. More

         sophisticated calibration is required for industrial field application.

 

                                                    Sandbox Electronics    2012-05-31

************************************************************************************/

 

/************************Hardware Related Macros************************************/

#define         MG_PIN                       (0)     //define which analog input channel you are going to use

#define         BOOL_PIN                     (2)

#define         DC_GAIN                      (8.5)   //define the DC gain of amplifier

 

 

/***********************Software Related Macros************************************/

#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)    //define how many samples you are going to take in normal operation

#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)     //define the time interval(in milisecond) between each samples in

                                                     //normal operation

 

/**********************Application Related Macros**********************************/

//These two values differ from sensor to sensor. user should derermine this value.

#define         ZERO_POINT_VOLTAGE           (0.220) //define the output of the sensor in volts when the concentration of CO2 is 400PPM

#define         REACTION_VOLTGAE             (0.020) //define the voltage drop of the sensor when move the sensor from air into 1000ppm CO2

 

/*****************************Globals***********************************************/

float           CO2Curve[3]  =  {2.602,ZERO_POINT_VOLTAGE,(REACTION_VOLTGAE/(2.602-3))};  

                                                     //two points are taken from the curve.

                                                     //with these two points, a line is formed which is

                                                     //"approximately equivalent" to the original curve.

                                                     //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg400, 0.324), point2: (lg4000, 0.280)

                                                     //slope = ( reaction voltage ) / (log400 –log1000)

 

 

void setup()

{

    Serial.begin(9600);                              //UART setup, baudrate = 9600bps

    pinMode(BOOL_PIN, INPUT);                        //set pin to input

    digitalWrite(BOOL_PIN, HIGH);                    //turn on pullup resistors

 

   Serial.print("MG-811 Demostration\n");               

}

 

void loop()

{

    int percentage;

    float volts;

 

 

    volts = MGRead(MG_PIN);

    Serial.print( "SEN-00007:" );

    Serial.print(volts);

    Serial.print( "V           " );

 

    percentage = MGGetPercentage(volts,CO2Curve);

    Serial.print("CO2:");

    if (percentage == -1) {

        Serial.print( "<400" );

    } else {

        Serial.print(percentage);

    }

    Serial.print( "ppm" ); 

    Serial.print( "       Time point:" );

    Serial.print(millis());

    Serial.print("\n");

 

    if (digitalRead(BOOL_PIN) ){

        Serial.print( "=====BOOL is HIGH======" );

    } else {

        Serial.print( "=====BOOL is LOW======" );

    }

 

    Serial.print("\n");

 

    delay(200);

}

 

 

 

/*****************************  MGRead *********************************************

Input:   mg_pin - analog channel

Output:  output of SEN-000007

Remarks: This function reads the output of SEN-000007

************************************************************************************/

float MGRead(int mg_pin)

{

    int i;

    float v=0;

 

    for (i=0;i

        v += analogRead(mg_pin);

        delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);

    }

    v = (v/READ_SAMPLE_TIMES) *5/1024 ;

    return v; 

}

 

/*****************************  MQGetPercentage **********************************

Input:   volts   - SEN-000007 output measured in volts

         pcurve  - pointer to the curve of the target gas

Output:  ppm of the target gas

Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm)

         of the line could be derived if y(MG-811 output) is provided. As it is a

         logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic

         value.

************************************************************************************/

int  MGGetPercentage(float volts, float *pcurve)

{

   if ((volts/DC_GAIN )>=ZERO_POINT_VOLTAGE) {

      return -1;

   } else {

      return pow(10, ((volts/DC_GAIN)-pcurve[1])/pcurve[2]+pcurve[0]);

   }

}

 

ไฟล์ดาวน์โหลด: CO2 Sensor (Arduino compatiable)

downloads Schematic : Download
downloads Layout : Download
downloads MG811 datasheet : Download

ความคิดเห็นผู้ใช้งาน: CO2 Sensor (Arduino compatiable)

แสดงความคิดเห็น:

เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนแสดงความคิดเห็น.
รับส่วนลดทันที เพียงแค่คุณแชร์
mce-lab
External magnetic Antenna
Cards We Accept เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์