วาร์ฟฯ ได้ผ่านการรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ว่าได้ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
Advertsement

1 - 15 out of 80 results for L series

L series print

Narrow Results

(Universal PCBs)

สินค้าโปรโมชั่น Universal PCBs

save
30%
FR4 1.6mm Blank PCB board Single Side 8x12" 1oz.
150.00
105.00
save
40%
FR4 0.8mm Blank PCB board Double Side 16x20" 1oz.
450.00
270.00
save
40%
FR4 1.6mm Blank PCB board Double Side 10x18" 1oz.
270.00
162.00